Başarılı bir işi geliştirmek, birçok zorluğun üstesinden gelmek demektir. İdari ve yasal engeller başarı yolunda sıklıkla meydana gelmektedir. İster sıradan bir sözleşme hazırlanması, ister istihdam veya işten çıkarma, birleşme veya devralma, zorlu bir vergi sorunu, isterse  özel hayatta yaşanılan hukuki ve cezai sorunlar nitelikli adli yardıma ihtiyaç duyulmasına neden olmaktadır. Özellikle bu sorunlar, kişilerin kendi ülkelerinde bilinen kurallar,  ilkeler haricinde, yabancı bir devletin topraklarında ortaya çıkarsa daha karmaşık bir hal almaktadır.

Moldo-Türk İş Hukuk Merkezi Moldova TMG Consultancy’daki “Onoris Legis” Hukuk Ajansı ve Türkiye’deki ‘’Akgöl Hukuk Bürosu’’ (Akgol Law Firm) ortaklığı temelinde kurulmuştur.

Moldo-Türk İş Hukuk Merkezi’nin TMG Consultancy temelinde, Moldova ile Türkiye arasındaki sosyal ve ekonomik ilişkilerin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesine katkıda bulunmak ayrıca nitelikli hukuki danışmanlık sunmak suretiyle Moldova ve Türk şirketlerinin ekonomik potansiyelinin geliştirilmesine katkıda bulunmak , gerek şirketlerin gerekse gerçek kişilerin yasal sorunlarını çözmek konusunda hukuki yardımda bulunmak amacı yatmaktadır.

 

Turkish