İstanbul Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Daha sonrasında İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi’nde Özel Hukuk alanında yüksek lisans yapmaya başlamıştır. Şu anda ise Ticaret Hukuku alanında tez yazmaktadır.

Yasal staj eğitimini Pera Hukuk Bürosunda tamamlayan Av. İzel Akgöl, staj eğitimi bittikten sonra, İstanbul’da bulunan Akgöl Hukuk Bürosu’nda çalışmaya başlamıştır. Aynı zamanda Akgöl Hukuk Bürosu’nun kıdemli ortağıdır.

Av. İzel Akgöl hukuki danışmanlık hizmeti vermekte olup, bazı müvekkillerinin ihtiyaçları doğrultusunda hukuki görüş geliştirmektedir. Müvekkillerini mahkemelerin ve idari yetkililerinin önünde temsil edip, yardımcı hizmetlerde bulunmaktadır. Müvekkillerinin evraklarını takip edip düzenler ve her türlü sözleşmelerinin hazırlanmasına yardımcı olmaktadır.

Akgöl Hukuk Bürosu’nda uygulanan başlıca konular,  Medeni Hukuk, Ceza Hukuku, Medeni Usul Hukuku, Aile Hukuku, Ticaret Hukuku, Topluluk Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, İş Hukuku’dur. Akgöl Hukuk Bürosu’nda, iyi organize olarak dava takipleri eksiksiz ve en iyi şekilde yapılmaktadır.