Moldova Devlet Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı Diplomatik Akademisi’nde yüksek lisans yapmıştır.
Hukukta 20 yılı aşkın profesyonel deneyime sahiptir. Merkezi kamu idaresinde ve özel kurumlarda ekip yöneticisi ve proje yöneticisi pozisyonlarında çalışmıştır. (Ulusal Ajans Başkan Yardımcısı)
Projeleri planlama, organize etme, yönetme ve geliştirme konusunda becerilere sahip olan Andrei Russu, Moldova Cumhuriyeti merkezi devlet kurumları ve dış vericiler tarafından sözleşmeli olarak, normatif hareketlerin (parlamento kararları, hükümet kararları, yasalar, merkezi ve yerel idari makamların normatif düzenlemeleri) analiz edilmesi, hazırlanması, taslak haline getirilmesi ve uyumlaştırılması için görevlendirilmiş ve bu konuda en iyi şekilde hizmet vermiştir.
Çalışmaları boyunca, Moldova Cumhuriyetinde yatırım ve danışmanlık projeleri yürüten çeşitli kurumlar ve uluslararası kuruluşlar (PNUD, GIZ, UNECE, USAID, UNIDO, Dünya Bankası, BERD, MIGA, FIAS, IMF) ile işbirliği yapmıştır. Kişinev’de bulunan ‘’Onoris Legis’’ Hukuk Bürosu’nun kurucusu ve yöneticisidir.